Særudstilling

Sound of Amsterdam-installation på Amsterdam Museum, 2013.
Sound of Amsterdam-installation på Amsterdam Museum, 2013.

En særudstilling på Københavns Museum vil udfolde resultater fra projektets forskningsdel gennem inddragelse af lydkunstnere, kuratorer og designere i skabelsen af en kompleks, sanselig og dialogskabende udstillingsoplevelse, der nuancerer de besøgendes sproglige bevidsthed og deres lydhørhed over for byens auditive virkeligheder.

Det endelige indhold vil formes i dialog med forskningsprojekternes resultater, men udstillingens centrale greb vil handle om lydoplevelsens historicitet og lydens agens i den vedvarende skabelse af byens rum og fællesskaber.

Udstillingen vil rumme delelementer fra alle forskningsprojekter og desuden hente inspiration fra bl.a. Amsterdams Museums installation The Sound of Amsterdam fra 2013 samt Oslos Bymuseums udstilling Oslo sier – Språk i Byen fra 2017.

Udstillingen vil blive kurateret af projektgruppen med Vivi L. Andersen fra Københavns Museum som koordinator og udstillingsleder.