Københavns Museums logoProjektledelsen og det overordnede ansvar for projektets gennemførelse er forankret på Københavns Museum.

Velux Fondens logo
Lyden af Hovedstaden er støttet af Velux Fonden