Om projektet

Projektet Lyden af hovedstaden gennemføres fra efteråret 2019 til foråret 2023 og er et samarbejde imellem forskere og formidlere ved Center for Dialektforskning ved Københavns Universitet, Dansk Center for Byhistorie ved Aarhus Universitet/Den Gamle By, Moesgaard Museum og Københavns Museum.

Adelgade 1898. Udsnit af billede fra https://kbhbilleder.dk/kbh-museum/67006
Adelgade 1898 med Sankt Pauls Kirke i baggrunden. Udsnit af billede fra Københavns Museum.

Lyden af Hovedstaden er det første større projekt i Danmark, der udforsker og formidler fortidens auditive kulturer i byen med fokus på lydens betydning for den vedvarende skabelse af byens rum og fællesskaber. Det sker gennem en helhedsorienteret forskningsbaseret, eksperimentel og sansehistorisk tilgang, som integrerer studiet af byens sprog- og dialekthistorie i studiet af fortidens og nutidens lyduniverser (soundscapes).

Projektet udgøres af 5 delprojekter, en særudstilling på Københavns Museum og installationen af et samtidskunstværk samme sted.

Lyden af hovedstaden sammentænker forskningsfelterne arkæologi, byhistorie, lydhistorie og dialektforskning og forløser derigennem et uopfyldt potentiale i lydhistorien ved at sammenstille kildemateriale fra bl.a. dialektarkivet ved Københavns Universitet, Københavns Museums samlinger, erindringer og arkivalier i Københavns Stadsarkiv samt data inkorporeret i Dansk Center for Byhistories projekt Mapping the Modern City. Alt sammen med henblik på at undersøge og give nye perspektiver på den største danske bys lyd- og dialekthistorie fra 1400-tallet til i dag.

Kombinationen af lyd- og dialekthistorie vil bidrage med nye perspektiver på byhistorien og museernes praksis i forhold til det lyd- og sproghistoriske felt og skabe en helt ny formidling af og viden om Københavns historie.

Projektet vil munde ud i

  • En monografi om overgangen fra førmoderne til moderne lyduniverser og lyttekulturer i København ca. 1800-1920
  • Kortlægning af byens emotionelle geografier 1890-1920 ved hjælp af såkaldt mapping og distant reading
  • En række artikler om historiske københavnske lyduniverser
  • En række artikler om omegnsdialekternes kulturhistorie og langsomme forsvinden, ca. 1600-1950
  • Et citizen science-projekt, der genererer data og spørgsmål om nutidens dialekter og sprogbrug
  • Rekonstruktioner af lyd i udvalgte københavnske byrum, ca. 1400-1800
  • En særudstilling på Københavns Museum i 2022-23
  • En særlig lyd- og sproginstallation i det nye Københavns Museums trapperum