17. februar 2023

Bidrag til seminaret Det nye København – Kulturelle og historiske perspektiver

SeminarplakatProjektleder Jakob Ingemann Parby og delprojektleder Pia Quist holder begge oplæg ved seminaret Det nye København – Kulturelle og historiske perspektiver som finder sted på Københavns Universitets Søndre Campus 28. februar 2023.

Jakob Ingemann Parbys oplæg har titlen Storstadsdrømme – det nye København i 1890’erne og 1990’erne. Et komparativt perspektiv.

Pia Quists oplæg har titlen Fra gade til ghetto – om udviklinger i københavnske talesprog.

Emner