Samtidskunstværk

Kurator: Regitze Lindø Westergaard, Københavns Museum

 idéskitse af Den Vertikale By. Københavns Museum
Trapperummet og idéskitse af Den Vertikale By. Københavns Museum/JAC Studios.

Ved åbningen af det nye Københavns Museum i februar 2020 rummede det en installation, der ved åbningen fungerede som wayfinding og belysningsløsning i museumsbygningens centrale trapperum.

I forbindelse med Lyden af hovedstaden nykurateres installationen med reproducerede genstande, ord, skyggevirkninger og lyd. Kurateringen af værket vil ske med udgangspunkt i input fra forskningsprojekterne, herunder særligt citizen science-projektet.