Københavnske lyduniverser 1890-1920 – emotionelle geografier i København belyst gennem mapping og distant reading

Eksempel på kortlægning fra Mapping the Modern City
Eksempel på kortlægning fra Mapping the Modern City. Her arbejderbefolkningens flyttemønstre.

Dette delprojekt undersøger emotionelle geografier i Københavns lydhistorie ved hjælp af metoder fra feltet Digital Humanities og data fra DCBs igangværende projekt Mapping the Modern City. Delprojektet anvender store historiske datasæt til kortlæggelse af oplevede lydrum i København – et svært tilgængeligt aspekt af lydhistorien. Det fokuserer på de fortidige følelser, der knytter sig til urbane lyde og sprog og anskueliggør med udgangspunkt i 4 datasæt forholdet mellem lyd, oplevelse og lokalitet i København i første halvdel af 1900-tallet:

  1. Politiets registerblade, hvori der for ca. 2 mio. københavnere er registreret information om lokalitet og sociale forhold.
  2. Københavnererindringerne, indsamlet af Københavns Stadsarkiv i 1969, hvoraf 1000 erindringer pt. er søgbare i fuldtekst.
  3. Digitaliserede aviser på Mediastream.
  4. Det digitaliserede materiale i Arkiv for Dansk Litteratur.

Metodisk gennemføres analysen ved hjælp af såkaldt distant reading, hvor store tekstmængder analyseres for semantiske mønstre, som kan undersøge humanistiske spørgsmål som betydning og oplevelse gennem kvantitative mønstre. Koblet med en GIS-kortlægning af lokaliteter i det digitale materiale kan man undersøge, hvor og hvordan lydoplevelser optræder i forhold til
byrummet, og dermed etablere et rumligt lydunivers for perioden. Her vil man kunne fokusere på udvalgte steder som går på tværs i det større projekt.

Mapping the Modern City er et projekt som DCB udfører i samarbejde med Columbia University. Forskere og datasæt herfra kan styrke forskningen og formidlingen i Lyden af København. Delprojektet munder ud i en tidsskriftsartikel i enten Urban History og eventuelt Journal of Cultural Analytics. Kortlægningen støttes teknisk-metodisk af Center for Digital History, der netop er åbnet på Århus Universitet og vil både kunne anvendes i de øvrige delprojekter og indgå i særudstillingen på Københavns Museum som udfolder resultater fra projektets forskningsdel.