Fra middelalder til modernitet – Rekonstruktioner af lyduniverser i udvalgte københavnske byrum, ca. 1400-1920

Københavns Slot omkring 1670 med Amagertorv i forgrunden og Børsen i baggrunden.
Københavns Slot omkring 1670 med Amagertorv i forgrunden og Børsen i baggrunden. Ukendt maler.

Byrum og lyduniverser 1400-1920

Med afsæt i det internationale forskningsfelt omkring lydhistorie arbejder dette delprojekt med at udforske og rekonstruere lyduniverser i tre udvalgte byrum i København fra middelalderen og frem til cirka 1800:

  1. Halmtorvet og Vesterport
  2. Slotsholmen
  3. Gammeltorv

Forskningen bruger skriftlige, visuelle og materielle kilder samt eksperimental arkæologi til rekonstruktion af markante lyde i de udvalgte byrum. Tillige undersøges den lydmæssige variation over tid og i forhold til fx døgnets og årets gang. Projektet inddrager også materiale fra Københavns Museums udgravninger af Gammel Strand og Rådhuspladsen henover de seneste godt 10 år, der har ændret vores opfattelse af byens tidligste historie og samtidig kortlagt faser i de to byrums udvikling frem til år 1700. De empiriske studier henter inspiration i Schafers teoretisk-metodiske fremgangsmåde med tilhørende begrebsapparat og trækker på forskernes tidligere erfaringer med eksperimentel arkæologi.

Rekonstruktionerne er ikke blot integreret i forskningsprocessen, men spiller også en helt central rolle i museumsformidlingen, idet relevante rekonstruktioner af konkrete lyde eller hele lyduniverser vil indgå i en særudstilling.

Rekonstruktioner

I forlængelse af det ovenstående planlægges en udvidet rekonstruktion af lyduniverser på Gammel Strand og Halmtorvet/Rådhuspladsen, ca. 1450, 1650, 1840 og 1920. Rekonstruktionen vil hente inspiration og erfaringer fra lydinstallationen Sound of Amsterdam, som Amsterdam Museum udviklede i 2013 sammen med en af lydforskningens hovedskikkelser, Karin Bijsterveld, som sidder i projektets Advisory Board. Den vil også inddrage indsigter genereret gennem de øvrige delprojekter.

Resultaterne kombineres med data fra de øvrige forskningsprojekter til auditive installationer på projektets website og i særudstillingen på Københavns Museum. Til hjælp med rekonstruktioner involveres konsulenter i virtuel akustik, og som i det hollandske projekt udvikles metoder til at kombinere formidlingen af fortidens lyde og lyduniverser med fortidens lyttekulturer.